Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
Mgr. Ivan Eric Poplštein

Mgr. Ivan Eric Poplštein

společník, advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích Mgr. Roberta Grunda, a od roku 2014 v Advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala. Plynule hovoří anglickým jazykem a úspěšně absolvoval kurz Communication skills in legal English v anglickém jazyce, který se zabýval rozvíjením komunikačních dovedností (zejména mluvení a psaní, v oblasti právnické angličtiny).

Zabývá se všemi oblastmi práva. Jeho specializací je zejména trestní právo a občanské právo, konkrétně pak náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zejména pak z oblasti dopravních nehod. Dále pak rodinné právo, pojišťovací a správní právo.

NABÍZÍME