Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Advokátní kancelář
v centru města Brna

Advokátní kancelář Lichovník, Poplštein a spol., Váš spolehlivý partner ve světě práva.

O NÁS SLUŽBY

Jsme tu pro Vás!

Advokátní kancelář Lichovník, Poplštein a spol. jsme založili v říjnu roku 2017 na základě dlouhodobé spolupráce v předchozích letech. Nacházíme se v centru města Brna, pod hradem Špilberk, na adrese Pellicova 8.

Pro naše klienty máme k dispozici vyhrazená parkovací místa přímo před vchodem advokátní kanceláře.

Mgr. Štěpán Lichovník

Mgr. Štěpán Lichovník

společník, advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po dokončení studia nejprve působil na pozici asistenta soudce ve Žďáru nad Sázavou. Od roku 2013 pak vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátních kancelářích JUDr. Petra Poledníka a JUDr. Antonína Foukala.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo. Věnuje se rovněž problematice vlastnického, rodinného a trestního práva. Specializuje se také na vybrané úseky korporátního, správního a trestního práva.

Mgr. Ivan Eric Poplštein

Mgr. Ivan Eric Poplštein

společník, advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích Mgr. Roberta Grunda, a od roku 2014 v Advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala. Plynule hovoří anglickým jazykem a úspěšně absolvoval kurz Communication skills in legal English v anglickém jazyce, který se zabýval rozvíjením komunikačních dovedností (zejména mluvení a psaní, v oblasti právnické angličtiny).

Zabývá se všemi oblastmi práva. Jeho specializací je zejména trestní právo a občanské právo, konkrétně pak náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zejména pak z oblasti dopravních nehod. Dále pak rodinné právo, pojišťovací a správní právo.

S čím potřebujete pomoci?

PRÁVOOBČANSKÉ

 • právní servis v oblasti občanského práva
 • zpracování a revize smluv
 • kompletní právní služby spojené s nemovitostmi
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škody a vydání bezdůvodné obohacení
 • rozvody a vypořádání společného jmění manželů
 • úprava vztahů k nezletilým dětem (styk, střídavá péče, atd.) a s tím spojené výživné
 • zastupování v občanskoprávních sporech

PRÁVOOBCHODNÍ

 • kompletní právní servis v oblasti obchodního práva
 • zakládání, zrušení a likvidace obchodních korporací a družstev
 • dispozice s obchodními podíly a členskými právy
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků
 • zápisy a změny údajů u rejstříkových soudů
 • úschova cenných papírů a jiných listin
 • zřízení nadace, založení nadačních fondů a obecně prospěšných společností
 • směnky a jiné prostředky zajištění
 • zastupování v obchodněprávních sporech a rejstříkovém řízení

PRÁVOPRACOVNÍ

 • právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • příprava souvisejících dokumentů (pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru, odpovědnost za škodu aj.)
 • řešení pracovněprávních vztahů a sporů
 • problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech

PRÁVOTRESTNÍ

 • zastupování klientů v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • právní pomoc pro poškozené

PRÁVOSPRÁVNÍ

 • právní zastoupení před správními orgány
 • zastoupení v rámci stavebního řízení
 • zastoupení v rámci přestupkového řízení
 • zastupování klientů ve správním soudnictví

ŘEŠENÍDOPRAVNÍ NEHODY

 • zastupování poškozených při náhradě nemajetkové újmy (škoda na zdraví) ve správních i trestních řízeních, uplatnění nároků u pojišťovny
 • zastupování viníků dopr. nehod ve správních i trestních řízeních
 • spolupráce s lékaři a soudními znalci

Odměna za právní služby

Odměnu za právní služby naší advokátní kanceláře sjednáváme vždy na základě dohody s klientem, a to buď na formou hodinové sazby, sazby dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.) či paušální částky dle vzájemné dohody. Hodinové sazby se pohybují v rozmezí 2.000,- Kč až 4.000,- Kč s ohledem na časovou či odbornou náročnost, a to po předchozí domluvě s advokátem.

KONTAKTUJTE NÁS

Blog

18. 03. 2020

Náhrada škody optikou krizového zákona

PŘEČÍST ČLÁNEK
11. 12. 2019

Neplatné rozhodčí doložky ve světle § 408 obchodního zákoníku

PŘEČÍST ČLÁNEK
01. 03. 2019

Zákaz geoblockingu

PŘEČÍST ČLÁNEK
08. 01. 2019

Aktuálně k povinnosti S.R.O. a A.S. poznat a zapsat své skutečné majitele

PŘEČÍST ČLÁNEK

DALŠÍ ČLÁNKY

Přijďte na kávu.

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář při řešení Vašeho právního problému.

KONTAKTUJTE NÁS